B

bat-day-co-phieu-la-gi-nhung-luu-y-truoc-khi-ban-muon-bat-day

Bắt đáy (bottom Fishing) có nghĩa là khi cổ phiếu bị giảm sâu và được định giá thấp hơn giá trị thật của nó thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào. https://tienaogiatot.com/bat-day-co-phieu-la-gi-nhung-luu-y-truoc-khi-ban-muon-bat-day-chung-khoan/

The repository for this project is empty