nn.json 23.9 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
{
 "account.add_or_remove_from_list": "Legg til eller ta vekk fra liste",
 "account.badges.bot": "Robot",
 "account.block": "Blokkér @{name}",
 "account.block_domain": "Gøyme alt innhald for domenet {domain}",
 "account.blocked": "Blokkert",
 "account.cancel_follow_request": "Avslutt føljar-førespurnad",
 "account.direct": "Direkte meld @{name}",
 "account.domain_blocked": "Domenet er gøymt",
 "account.edit_profile": "Rediger profil",
 "account.endorse": "Framhev på profilen din",
 "account.follow": "Følj",
 "account.followers": "Føljare",
 "account.followers.empty": "Er ikkje nokon som føljar denne brukaren ennå.",
 "account.follows": "Føljingar",
 "account.follows.empty": "Denne brukaren foljer ikkje nokon ennå.",
 "account.follows_you": "Føljar deg",
18
 "account.hide_reblogs": "Gøym fremhevingar for @{name}",
19
20
21
22
23
24
25
 "account.last_status": "Sist aktiv",
 "account.link_verified_on": "Eigerskap for denne linken er sist sjekket den {date}",
 "account.locked_info": "Brukarens privat-status er satt til lukka. Eigaren må manuelt døme kvem som kan følje honom.",
 "account.media": "Media",
 "account.mention": "Nemne @{name}",
 "account.moved_to": "{name} har flytta til:",
 "account.mute": "Målbind @{name}",
26
 "account.mute_notifications": "Målbind varslingar ifrå @{name}",
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
 "account.muted": "Målbindt",
 "account.never_active": "Aldri",
 "account.posts": "Tutar",
 "account.posts_with_replies": "Tutar og svar",
 "account.report": "Rapporter @{name}",
 "account.requested": "Venter på samtykke. Klikk for å avbryte føljar-førespurnad",
 "account.share": "Del @{name} sin profil",
 "account.show_reblogs": "Sjå framhevingar ifrå @{name}",
 "account.unblock": "Avblokker @{name}",
 "account.unblock_domain": "Vis {domain}",
 "account.unendorse": "Ikkje framhev på profil",
 "account.unfollow": "Avfølja",
 "account.unmute": "Av-demp @{name}",
 "account.unmute_notifications": "Av-demp notifikasjoner ifrå @{name}",
 "alert.rate_limited.message": "Ver vennlig og prøv igjen {retry_time, time, medium}.",
 "alert.rate_limited.title": "Bregrensa rate",
 "alert.unexpected.message": "Eit uforventa problem har hendt.",
 "alert.unexpected.title": "Oops!",
 "autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per veke",
 "boost_modal.combo": "Du kan trykke {combo} for å hoppe over dette neste gong",
 "bundle_column_error.body": "Noko gikk gale mens komponent ble nedlasta.",
 "bundle_column_error.retry": "Prøv igjen",
 "bundle_column_error.title": "Tenarmaskin feil",
 "bundle_modal_error.close": "Lukk",
 "bundle_modal_error.message": "Noko gikk gale mens komponent var i ferd med å bli nedlasta.",
 "bundle_modal_error.retry": "Prøv igjen",
 "column.blocks": "Blokka brukare",
 "column.community": "Lokal samtid",
 "column.direct": "Direkte meldingar",
 "column.directory": "Sjå gjennom profiler",
 "column.domain_blocks": "Gøymte domener",
 "column.favourites": "Favorittar",
 "column.follow_requests": "Føljarførespurnad",
 "column.home": "Heim",
 "column.lists": "Lister",
 "column.mutes": "Målbindte brukare",
63
 "column.notifications": "Varslingar",
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
 "column.pins": "Festa tuter",
 "column.public": "Federert samtid",
 "column_back_button.label": "Tilbake",
 "column_header.hide_settings": "Skjul innstillingar",
 "column_header.moveLeft_settings": "Flytt feltet til venstre",
 "column_header.moveRight_settings": "Flytt feltet til høgre",
 "column_header.pin": "Fest",
 "column_header.show_settings": "Vis innstillingar",
 "column_header.unpin": "Løys",
 "column_subheading.settings": "Innstillingar",
 "community.column_settings.media_only": "Kun medie",
 "compose_form.direct_message_warning": "Denne tuten vil kun verte synleg for nemnde brukarar.",
 "compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Lær meir",
77
78
 "compose_form.hashtag_warning": "Denne tuten vill ikkje bli lista under nokon knagg ettersom den ikkje er opplista. Berre offentlege tutar kan ble søkt på ved emneknagg.",
 "compose_form.lock_disclaimer": "Din brukar er ikkje {locked}. Alle kan følje deg for å sjå føljar-modus poster.",
79
80
81
82
83
 "compose_form.lock_disclaimer.lock": "låst",
 "compose_form.placeholder": "Kva har du på hjartet?",
 "compose_form.poll.add_option": "Legg til eit punkt",
 "compose_form.poll.duration": "Varigheit for spørring",
 "compose_form.poll.option_placeholder": "Val {number}",
84
85
 "compose_form.poll.remove_option": "Ta burt dette valet",
 "compose_form.publish": "Tut",
86
 "compose_form.publish_loud": "{publish}!",
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 "compose_form.sensitive.hide": "Merk media som sensitivt",
 "compose_form.sensitive.marked": "Media er markert som sensitivt",
 "compose_form.sensitive.unmarked": "Media er ikkje merka som sensitivt",
 "compose_form.spoiler.marked": "Tekst er gøymt bak ein advarsel",
 "compose_form.spoiler.unmarked": "Tekst er ikkje gøymt",
 "compose_form.spoiler_placeholder": "Skriv varselen din her",
 "confirmation_modal.cancel": "Avbrot",
 "confirmations.block.block_and_report": "Blokk & rapportér",
 "confirmations.block.confirm": "Blokkér",
 "confirmations.block.message": "Er du sikker på at du vill blokke {name}?",
 "confirmations.delete.confirm": "Slett",
 "confirmations.delete.message": "Er du sikker på at du vill slette denne statusen?",
 "confirmations.delete_list.confirm": "Slett",
 "confirmations.delete_list.message": "Er du sikker på at du vill slette denne listen for alltid?",
 "confirmations.domain_block.confirm": "Gøym heile domenet",
102
103
104
105
 "confirmations.domain_block.message": "Er du ordentleg, ordentleg sikker på at du vill blokkere heile {domain}? I dei tilfeller er det bedre med ein målretta blokkering eller demping av individuelle brukare.",
 "confirmations.logout.confirm": "Logg ut",
 "confirmations.logout.message": "Er du sikker på at du vill logge ut?",
 "confirmations.mute.confirm": "Målbind",
106
 "confirmations.mute.explanation": "This will hide posts from them and posts mentioning them, but it will still allow them to see your posts and follow you.",
107
108
109
110
 "confirmations.mute.message": "Er du sikker på at d vill målbinde {name}?",
 "confirmations.redraft.confirm": "Slett & gjennopprett",
 "confirmations.redraft.message": "Er du sikker på at du vill slette statusen og gjennoprette den? Favoritter og framhevinger vill bli borte, og svar til den originale posten vill bli einstøing.",
 "confirmations.reply.confirm": "Svar",
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 "confirmations.reply.message": "Å svare nå vill overskrive meldingen du er i ferd med å skrive. Er du sikker på at du vill gå fram?",
 "confirmations.unfollow.confirm": "Avfølj",
 "confirmations.unfollow.message": "Er du sikker på at du vill avfølje {name}?",
 "conversation.delete": "Slett samtale",
 "conversation.mark_as_read": "Merk som lest",
 "conversation.open": "Sjå samtale",
 "conversation.with": "Med {names}",
 "directory.federated": "Fra kjent fedivers",
 "directory.local": "Fra berre {domain} domenet",
 "directory.new_arrivals": "Nyankommne",
 "directory.recently_active": "Nylig aktiv",
122
 "embed.instructions": "Embed this status on your website by copying the code below.",
123
124
 "embed.preview": "Dette er korleis den vil sjå ut:",
 "emoji_button.activity": "Aktivitet",
125
 "emoji_button.custom": "Custom",
126
127
128
129
 "emoji_button.flags": "Flagg",
 "emoji_button.food": "Mat & drikke",
 "emoji_button.label": "Legg til smilefjes",
 "emoji_button.nature": "Natur",
130
 "emoji_button.not_found": "No emojos!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
 "emoji_button.objects": "Objektar",
 "emoji_button.people": "Folk",
 "emoji_button.recent": "Ofte brukt",
 "emoji_button.search": "Søk...",
 "emoji_button.search_results": "Søke resultater",
 "emoji_button.symbols": "Symbolar",
 "emoji_button.travel": "Reise & steder",
 "empty_column.account_timeline": "Ikkje nokon tutar her!",
 "empty_column.account_unavailable": "Profil ikkje tilgjengelig",
 "empty_column.blocks": "Du har ikkje blokkért nokon brukarar ennå.",
 "empty_column.community": "Den lokale samtiden er tom. Skriv noko offentleg å få ballen til å rulle!",
 "empty_column.direct": "Du har ikkje nokon direkte meldingar ennå. Når du sendar eller får ein, så vill den ende opp her.",
 "empty_column.domain_blocks": "Der er ikkje nokon gøymte domener enno.",
 "empty_column.favourited_statuses": "Du har ikkje favorisert nokon tutar enno. Når du favoriserer noko, så vill det ende opp her.",
 "empty_column.favourites": "Ikkje nokon har favorisert denne tuten enno. Når nokon gjer det, så vill den ende opp her.",
 "empty_column.follow_requests": "Du har ikkje nokon føljar førespurnad enno. Når du får ein, så vill den sjåast her.",
 "empty_column.hashtag": "Det er ikkje noko i denne emneknaggen her enno.",
 "empty_column.home": "Din heime-tidslinja er tom! Dra til {public} eller søk for å starte å møte andre brukare.",
 "empty_column.home.public_timeline": "Den offentlege tidslinja",
 "empty_column.list": "Det er ikkje noko i denne lista enno. Når medlemmar av denne lista poster statuser, så vill dei sjåast her.",
 "empty_column.lists": "Du har ikkje nokon liste enno. Når du lagar ein, så vill den ende up her.",
 "empty_column.mutes": "Du har ikkje dempet nokon brukare enno.",
153
154
 "empty_column.notifications": "You don't have any notifications yet. Interact with others to start the conversation.",
 "empty_column.public": "There is nothing here! Write something publicly, or manually follow users from other servers to fill it up",
155
156
157
 "error.unexpected_crash.explanation": "Due to a bug in our code or a browser compatibility issue, this page could not be displayed correctly.",
 "error.unexpected_crash.next_steps": "Try refreshing the page. If that does not help, you may still be able to use Mastodon through a different browser or native app.",
 "errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Copy stacktrace to clipboard",
158
159
 "errors.unexpected_crash.report_issue": "Rapportér problem",
 "follow_request.authorize": "Autoriser",
160
 "follow_request.reject": "Reject",
161
 "getting_started.developers": "Utviklare",
162
 "getting_started.directory": "Profile directory",
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 "getting_started.documentation": "Dokumentasjon",
 "getting_started.heading": "Komme i gong",
 "getting_started.invite": "Inviter folk",
 "getting_started.open_source_notice": "Mastodon har åpen kilde kode. Du kan hjelpe til med problemar på GitHub gjennom {github}.",
 "getting_started.security": "Brukar instillingar",
 "getting_started.terms": "Brukarvillkår",
 "hashtag.column_header.tag_mode.all": "og {additional}",
 "hashtag.column_header.tag_mode.any": "eller {additional}",
 "hashtag.column_header.tag_mode.none": "uten {additional}",
172
173
 "hashtag.column_settings.select.no_options_message": "No suggestions found",
 "hashtag.column_settings.select.placeholder": "Enter hashtags…",
174
 "hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Alle disse",
175
176
177
178
 "hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Any of these",
 "hashtag.column_settings.tag_mode.none": "None of these",
 "hashtag.column_settings.tag_toggle": "Include additional tags in this column",
 "home.column_settings.basic": "Basic",
179
180
 "home.column_settings.show_reblogs": "Vis fremhevingar",
 "home.column_settings.show_replies": "Vis svar",
181
182
183
 "intervals.full.days": "{number, plural, one {# day} other {# days}}",
 "intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hour} other {# hours}}",
 "intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minute} other {# minutes}}",
184
185
 "introduction.federation.action": "Neste",
 "introduction.federation.federated.headline": "Federert",
186
 "introduction.federation.federated.text": "Public posts from other servers of the fediverse will appear in the federated timeline.",
187
 "introduction.federation.home.headline": "Heim",
188
 "introduction.federation.home.text": "Posts from people you follow will appear in your home feed. You can follow anyone on any server!",
189
 "introduction.federation.local.headline": "Lokal",
190
 "introduction.federation.local.text": "Public posts from people on the same server as you will appear in the local timeline.",
191
192
 "introduction.interactions.action": "Fullfør omvisning!",
 "introduction.interactions.favourite.headline": "Lik",
193
 "introduction.interactions.favourite.text": "You can save a toot for later, and let the author know that you liked it, by favouriting it.",
194
 "introduction.interactions.reblog.headline": "Fremhev",
195
 "introduction.interactions.reblog.text": "You can share other people's toots with your followers by boosting them.",
196
 "introduction.interactions.reply.headline": "Svar",
197
198
 "introduction.interactions.reply.text": "You can reply to other people's and your own toots, which will chain them together in a conversation.",
 "introduction.welcome.action": "Let's go!",
199
 "introduction.welcome.headline": "Første steg",
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 "introduction.welcome.text": "Welcome to the fediverse! In a few moments, you'll be able to broadcast messages and talk to your friends across a wide variety of servers. But this server, {domain}, is special—it hosts your profile, so remember its name.",
 "keyboard_shortcuts.back": "to navigate back",
 "keyboard_shortcuts.blocked": "to open blocked users list",
 "keyboard_shortcuts.boost": "to boost",
 "keyboard_shortcuts.column": "to focus a status in one of the columns",
 "keyboard_shortcuts.compose": "to focus the compose textarea",
 "keyboard_shortcuts.description": "Description",
 "keyboard_shortcuts.direct": "to open direct messages column",
 "keyboard_shortcuts.down": "to move down in the list",
 "keyboard_shortcuts.enter": "to open status",
 "keyboard_shortcuts.favourite": "to favourite",
 "keyboard_shortcuts.favourites": "to open favourites list",
 "keyboard_shortcuts.federated": "to open federated timeline",
 "keyboard_shortcuts.heading": "Keyboard Shortcuts",
 "keyboard_shortcuts.home": "to open home timeline",
 "keyboard_shortcuts.hotkey": "Hotkey",
 "keyboard_shortcuts.legend": "to display this legend",
 "keyboard_shortcuts.local": "to open local timeline",
 "keyboard_shortcuts.mention": "to mention author",
 "keyboard_shortcuts.muted": "to open muted users list",
 "keyboard_shortcuts.my_profile": "to open your profile",
 "keyboard_shortcuts.notifications": "to open notifications column",
 "keyboard_shortcuts.pinned": "to open pinned toots list",
 "keyboard_shortcuts.profile": "to open author's profile",
 "keyboard_shortcuts.reply": "to reply",
 "keyboard_shortcuts.requests": "to open follow requests list",
 "keyboard_shortcuts.search": "to focus search",
 "keyboard_shortcuts.start": "to open \"get started\" column",
 "keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "to show/hide text behind CW",
 "keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "to show/hide media",
230
 "keyboard_shortcuts.toot": "Start ein heilt ny tut",
231
232
 "keyboard_shortcuts.unfocus": "to un-focus compose textarea/search",
 "keyboard_shortcuts.up": "to move up in the list",
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
 "lightbox.close": "Lukk",
 "lightbox.next": "Neste",
 "lightbox.previous": "Forrige",
 "lightbox.view_context": "Sjå kontekst",
 "lists.account.add": "Legg til i liste",
 "lists.account.remove": "Ta burt fra liste",
 "lists.delete": "Slett liste",
 "lists.edit": "Rediger liste",
 "lists.edit.submit": "Bytt tittel",
 "lists.new.create": "Legg til liste",
 "lists.new.title_placeholder": "Ny liste tittel",
 "lists.search": "Søk gjennom folk du føljar",
 "lists.subheading": "Dine lister",
246
 "load_pending": "{count, plural, one {# new item} other {# new items}}",
247
 "loading_indicator.label": "Laster...",
248
 "media_gallery.toggle_visible": "Toggle visibility",
249
250
 "missing_indicator.label": "Ikkje funne",
 "missing_indicator.sublabel": "Denne ressursen ble ikkje funne",
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
 "mute_modal.hide_notifications": "Hide notifications from this user?",
 "navigation_bar.apps": "Mobile apps",
 "navigation_bar.blocks": "Blocked users",
 "navigation_bar.community_timeline": "Local timeline",
 "navigation_bar.compose": "Compose new toot",
 "navigation_bar.direct": "Direct messages",
 "navigation_bar.discover": "Discover",
 "navigation_bar.domain_blocks": "Hidden domains",
 "navigation_bar.edit_profile": "Edit profile",
 "navigation_bar.favourites": "Favourites",
 "navigation_bar.filters": "Muted words",
 "navigation_bar.follow_requests": "Follow requests",
 "navigation_bar.follows_and_followers": "Follows and followers",
 "navigation_bar.info": "About this server",
 "navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Hotkeys",
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
 "navigation_bar.lists": "Lister",
 "navigation_bar.logout": "Logg ut",
 "navigation_bar.mutes": "Dempa brukare",
 "navigation_bar.personal": "Personlig",
 "navigation_bar.pins": "Festa tuter",
 "navigation_bar.preferences": "Preferanser",
 "navigation_bar.public_timeline": "Federert tidslinje",
 "navigation_bar.security": "Sikkerheit",
 "notification.favourite": "{name} likte din status",
 "notification.follow": "{name} fulgte deg",
 "notification.mention": "{name} nevnte deg",
277
278
 "notification.poll": "A poll you have voted in has ended",
 "notification.reblog": "{name} boosted your status",
279
 "notifications.clear": "Klarer notifikasjoner",
280
281
282
283
284
285
 "notifications.clear_confirmation": "Are you sure you want to permanently clear all your notifications?",
 "notifications.column_settings.alert": "Desktop notifications",
 "notifications.column_settings.favourite": "Favourites:",
 "notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Display all categories",
 "notifications.column_settings.filter_bar.category": "Quick filter bar",
 "notifications.column_settings.filter_bar.show": "Show",
286
 "notifications.column_settings.follow": "Nye føljare:",
287
288
289
 "notifications.column_settings.mention": "Mentions:",
 "notifications.column_settings.poll": "Poll results:",
 "notifications.column_settings.push": "Push notifications",
290
 "notifications.column_settings.reblog": "Framhevinger:",
291
292
293
 "notifications.column_settings.show": "Show in column",
 "notifications.column_settings.sound": "Play sound",
 "notifications.filter.all": "All",
294
295
296
 "notifications.filter.boosts": "Framhevinger",
 "notifications.filter.favourites": "Favoritter",
 "notifications.filter.follows": "Føljare",
297
298
299
300
301
 "notifications.filter.mentions": "Mentions",
 "notifications.filter.polls": "Poll results",
 "notifications.group": "{count} notifications",
 "poll.closed": "Closed",
 "poll.refresh": "Refresh",
302
 "poll.total_people": "{count, plural, one {# person} other {# people}}",
303
304
 "poll.total_votes": "{count, plural, one {# vote} other {# votes}}",
 "poll.vote": "Vote",
305
 "poll.voted": "You voted for this answer",
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
 "poll_button.add_poll": "Add a poll",
 "poll_button.remove_poll": "Remove poll",
 "privacy.change": "Adjust status privacy",
 "privacy.direct.long": "Post to mentioned users only",
 "privacy.direct.short": "Direct",
 "privacy.private.long": "Post to followers only",
 "privacy.private.short": "Followers-only",
 "privacy.public.long": "Post to public timelines",
 "privacy.public.short": "Public",
 "privacy.unlisted.long": "Do not show in public timelines",
 "privacy.unlisted.short": "Unlisted",
317
 "refresh": "Refresh",
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
 "regeneration_indicator.label": "Loading…",
 "regeneration_indicator.sublabel": "Your home feed is being prepared!",
 "relative_time.days": "{number}d",
 "relative_time.hours": "{number}h",
 "relative_time.just_now": "now",
 "relative_time.minutes": "{number}m",
 "relative_time.seconds": "{number}s",
 "reply_indicator.cancel": "Cancel",
 "report.forward": "Forward to {target}",
 "report.forward_hint": "The account is from another server. Send an anonymized copy of the report there as well?",
 "report.hint": "The report will be sent to your server moderators. You can provide an explanation of why you are reporting this account below:",
 "report.placeholder": "Additional comments",
 "report.submit": "Submit",
 "report.target": "Report {target}",
 "search.placeholder": "Search",
 "search_popout.search_format": "Advanced search format",
 "search_popout.tips.full_text": "Simple text returns statuses you have written, favourited, boosted, or have been mentioned in, as well as matching usernames, display names, and hashtags.",
 "search_popout.tips.hashtag": "hashtag",
 "search_popout.tips.status": "status",
 "search_popout.tips.text": "Simple text returns matching display names, usernames and hashtags",
 "search_popout.tips.user": "user",
 "search_results.accounts": "People",
 "search_results.hashtags": "Hashtags",
 "search_results.statuses": "Toots",
 "search_results.statuses_fts_disabled": "Searching toots by their content is not enabled on this Mastodon server.",
 "search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {result} other {results}}",
 "status.admin_account": "Open moderation interface for @{name}",
 "status.admin_status": "Open this status in the moderation interface",
 "status.block": "Block @{name}",
 "status.cancel_reblog_private": "Unboost",
 "status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
 "status.copy": "Copy link to status",
 "status.delete": "Delete",
 "status.detailed_status": "Detailed conversation view",
 "status.direct": "Direct message @{name}",
 "status.embed": "Embed",
 "status.favourite": "Favourite",
 "status.filtered": "Filtered",
 "status.load_more": "Load more",
 "status.media_hidden": "Media hidden",
 "status.mention": "Mention @{name}",
 "status.more": "More",
 "status.mute": "Mute @{name}",
 "status.mute_conversation": "Mute conversation",
 "status.open": "Expand this status",
 "status.pin": "Pin on profile",
 "status.pinned": "Pinned toot",
 "status.read_more": "Read more",
 "status.reblog": "Boost",
 "status.reblog_private": "Boost to original audience",
 "status.reblogged_by": "{name} boosted",
 "status.reblogs.empty": "No one has boosted this toot yet. When someone does, they will show up here.",
 "status.redraft": "Delete & re-draft",
 "status.reply": "Reply",
 "status.replyAll": "Reply to thread",
 "status.report": "Report @{name}",
 "status.sensitive_warning": "Sensitive content",
 "status.share": "Share",
 "status.show_less": "Show less",
 "status.show_less_all": "Show less for all",
 "status.show_more": "Show more",
 "status.show_more_all": "Show more for all",
 "status.show_thread": "Show thread",
 "status.uncached_media_warning": "Not available",
 "status.unmute_conversation": "Unmute conversation",
 "status.unpin": "Unpin from profile",
 "suggestions.dismiss": "Dismiss suggestion",
 "suggestions.header": "You might be interested in…",
 "tabs_bar.federated_timeline": "Federated",
 "tabs_bar.home": "Home",
 "tabs_bar.local_timeline": "Local",
 "tabs_bar.notifications": "Notifications",
 "tabs_bar.search": "Search",
 "time_remaining.days": "{number, plural, one {# day} other {# days}} left",
 "time_remaining.hours": "{number, plural, one {# hour} other {# hours}} left",
 "time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minute} other {# minutes}} left",
 "time_remaining.moments": "Moments remaining",
 "time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# second} other {# seconds}} left",
 "trends.count_by_accounts": "{count} {rawCount, plural, one {person} other {people}} talking",
 "trends.trending_now": "Trending now",
 "ui.beforeunload": "Your draft will be lost if you leave Mastodon.",
 "upload_area.title": "Drag & drop to upload",
 "upload_button.label": "Add media ({formats})",
 "upload_error.limit": "File upload limit exceeded.",
 "upload_error.poll": "File upload not allowed with polls.",
 "upload_form.description": "Describe for the visually impaired",
 "upload_form.edit": "Edit",
 "upload_form.undo": "Delete",
 "upload_modal.analyzing_picture": "Analyzing picture…",
 "upload_modal.apply": "Apply",
 "upload_modal.description_placeholder": "A quick brown fox jumps over the lazy dog",
 "upload_modal.detect_text": "Detect text from picture",
 "upload_modal.edit_media": "Edit media",
 "upload_modal.hint": "Click or drag the circle on the preview to choose the focal point which will always be in view on all thumbnails.",
 "upload_modal.preview_label": "Preview ({ratio})",
413
 "upload_progress.label": "Uploading…",
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
 "video.close": "Close video",
 "video.exit_fullscreen": "Exit full screen",
 "video.expand": "Expand video",
 "video.fullscreen": "Full screen",
 "video.hide": "Hide video",
 "video.mute": "Mute sound",
 "video.pause": "Pause",
 "video.play": "Play",
 "video.unmute": "Unmute sound"
}